Znajdź pożyczkę, także ze złą historią kredytową - kliknij tu.

Kredyt budowlany

Kredyt budowlany (kredyt budowlano-hipoteczny) to kredyt hipoteczny, w którym środki przeznaczane są na budowę nieruchomości. Kredyt taki może być udzielany od razu w całości, ale częściej przyznawany jest w transzach. W takim przypadku odsetki naliczane są od uzyskanej na dany moment kwoty, nie od całości przyznanego kredytu.

Uzyskanie kredytu budowlanego jest bardziej skomplikowane niż otrzymanie kredytu na zakup istniejącego domu lub mieszkania. Potrzebny jest kosztorys budowy domu, który później jest rozliczany z bankiem na podstawie faktur. Przedstawienie bankowi faktur jest często potrzebne do wypłaty kolejnej transzy. Bank chce mieć pewność, że zdołasz wybudować dom za uzyskane pieniądze. Niektóre banki wymagają aby zatrudniony był generalny wykonawca - nie chcą kredytować domu budowanego w systemie gospodarczym.

Czy trzeba mieć działkę?

Tak, aby uzyskać kredyt na budowę domu musisz mieć tytuł prawny do działki, na której budynek ma stanąć. Bank nie da Ci kredytu jeżeli chcesz budować na działce, która nie jest Twoją własnością.

Czy potrzebny jest wkład własny?

Działka, na której chcesz budować, jest liczona jako wkład własny. Nie gwarantuje to jednak uzyskania kredytu. Szanse znacznie zwiększa pewien stopień zaawansowania budowy.

Poczytaj również o tym, jak porównać kredyty hipoteczne.

Dodaj komentarz