Vivus pożyczki

Kliknij tu i wypełnij BEZPŁATNY wniosek pożyczkowy w Vivus.

Vivus oferuje pożyczki przez internet:

  • od 100 do 3.000 zł (pierwsza pożyczka), a przy kolejnych do 7.500 zł,
  • na okres do 30 dni.

Wypełnij wniosek pożyczkowy w Vivus.pl.

Warunki otrzymania pożyczki w Vivus

Aby otrzymać pożyczkę:

  • musisz być obywatelem Polski,
  • mieć od 19 do 78 lat,
  • posiadać dowód osobisty,
  • posiadać numer telefonu komórkowego,
  • posiadać konto bankowe.

Vivus weryfikacja

W Vivus.pl Twoje dane są weryfikowane poprzez przelew wysokości 1 zł z Twojego konta bankowego.

Pożyczka bez poręczenia

W Vivus nie jest wymagane poręczenie pożyczki.

Bez zaświadczeń o dochodach

Vivus nie wymaga przedstawiania dokumentów dotyczących dochodu. Nie kontaktują się też z pracodawcą.

Kliknij tutaj i wypełnij wniosek o pożyczkę w Vivus.

Nasza ocena: 5/5.

W przypadku niespłacenia wymagalnej kwoty raty w Terminie spłaty raty pożyczki lub spłacenia jej w niepełnej wysokości, Pożyczkodawca będzie naliczać dziennie odsetki od przeterminowanego zadłużenia (odsetki karne) obliczone według stopy procentowej odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy stawka odsetek karnych obliczonych na zasadach określonych powyżej wynosi 14%. Dodatkowo Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. W przypadku nie wywiązywania się Pożyczkobiorcy z umowy pożyczki Pożyczkodawca może przekazać dochodzenie roszczeń zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Opinie o pożyczce

Dodaj opinię