Zylion pożyczki

Kliknij tu i wypełnij BEZPŁATNY wniosek pożyczkowy w Zylion.

Zylion to pośrednik, który oferuje pożyczki:

  • od 100 do 3.500 zł,
  • na okres do 30 dni.

Wypełnij wniosek pożyczkowy w Zylion.pl.

Warunki otrzymania pożyczki w Zylion

Aby otrzymać pożyczkę:

  • musisz być obywatelem Polski,
  • mieć od 22 do 75 lat,
  • posiadać telefon komórkowy,
  • posiadać dowód osobisty.

Zylion weryfikacja

W Zylion.pl Twoje dane są weryfikowane poprzez dokonanie przelewu z Twojego konta bankowego.

Bez zaświadczeń o dochodach

Zylion nie wymaga przedstawiania dokumentów dotyczących dochodów.

Kliknij tutaj i wypełnij wniosek o pożyczkę w Zylion.

Nasza ocena: 4/5.

W przypadku niespłacenia wymagalnej kwoty raty w Terminie spłaty raty pożyczki lub spłacenia jej w niepełnej wysokości, Pożyczkodawca będzie naliczać dziennie odsetki od przeterminowanego zadłużenia (odsetki karne) obliczone według stopy procentowej odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy stawka odsetek karnych obliczonych na zasadach określonych powyżej wynosi 14%. Dodatkowo Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. W przypadku nie wywiązywania się Pożyczkobiorcy z umowy pożyczki Pożyczkodawca może przekazać dochodzenie roszczeń zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Opinie o pożyczce

Dodaj opinię