Znajdź pożyczkę - kliknij tu.

Axi Card - karta kredytowa dla osób ze złą historią kredytową

Kliknij tu i poproś o szczegóły karty w Axi Card.

Axi Card pozabankowa karta kredytowa.

Karta AXI jest kartą kredytową MasterCard Standard z limitem aż do 6000 zł. Możesz ją otrzymać bez wcześniejszych wpłat potwierdzających numer konta bankowego. Jest to karta międzynarodowa.

Warunki otrzymania karty Axi Card

Aby ją otrzymać, musisz mieć:

  • 21 lat lub więcej,
  • dochód z jednego z kilku akceptowanych źródeł,
  • minimalny dochód w wysokości 2100 zł miesięcnzie.

Poproś o telefon w sprawie karty Axi Card.

Axi Card dostępny ze złą historią kredytową

Jeżeli Twoje spłaty bieżących zobowiązań są płacone w terminie lub nie później niż 30 dni po terminie, niekorzystna historia kredytowa nie przeszkodzi w akceptacji Twojego wniosku.

Axi Card termin spłaty

Termin płatności kwoty wykorzystanej z karty kredytowej ( wraz z powiązanymi odsetkami umownymi oraz prowizją za korzystanie z karty ) przypada pomiędzy 1 a 5 dniem miesiąca następującego po wykonanej transakcji.

Kliknij tutaj i wyrób kartę kredytową w Axi Card.

Nasza ocena: 5/5.

W przypadku niespłacenia wymagalnej kwoty raty w Terminie spłaty raty pożyczki lub spłacenia jej w niepełnej wysokości, Pożyczkodawca będzie naliczać dziennie odsetki od przeterminowanego zadłużenia (odsetki karne) obliczone według stopy procentowej odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy stawka odsetek karnych obliczonych na zasadach określonych powyżej wynosi 14%. Dodatkowo Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. W przypadku nie wywiązywania się Pożyczkobiorcy z umowy pożyczki Pożyczkodawca może przekazać dochodzenie roszczeń zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Opinie o pożyczce

Dodaj opinię