Doradcy finansowi Finanse Goc - regulamin serwisu

  1. Porady finansowe i kredytowe zamieszczone w formie artykułów na stronach serwisu www.FinanseGoc.pl są bezpłatne.
  2. Właściciel serwisu www.FinanseGoc.pl ani jakikolwiek inny podmiot nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Właściciel serwisu nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za komentarze dodawane przez użytkowników internetu.
  3. Wszelkie informacje zawarte na stronach serwisu www.FinanseGoc.pl, w szczególności porady finansowe i kredytowe w formie bezpłatnych artykułów, jak również szata graficzna, objęte są prawem autorskim. Właściciel serwisu nie upoważnia nikogo do kopiowania, przerabiania czy też innego wykorzystywania zamieszczonych w serwisie treści. W przypadku naruszenie jakichkolwiek praw przysługujących właścicielowi serwisu, sprawa zostanie niezwłocznie zgłoszona do prokuratury, a właściciel serwisu będzie dochodzić należnych mu roszczeń na drodze procesu cywilnego.
  4. Podając w formularzu adres email i wysyłając formularz zgadzasz się na przetwarzanie go zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w tym w celach marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Zgadzasz się także, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003 roku, na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
  5. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie udzielana jest dla celów statystycznych i marketingowych na rzecz Michała Goc, ul. Andersonów 3, 62-040 Puszczykowo oraz w celach marketingowych podmiotów z współpracujących. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Michał Goc, ul. Andersonów 3, 62-040 Puszczykowo, NIP:7792122069, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 33076/2002/S. Baza zgłoszona jest do GIODO pod nr 001849/2010.
  6. Każdy Użytkownik, którego email jest przetwarzany ma prawo wglądu do swoich danych, ich uaktualnienia, lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa uaktualnienia lub usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych ([email protected]) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem adresu email Użytkownika lub poprzez skorzystanie z linka "Rezygnacja" lub "Uaktualnienie" na dole każdej wysyłanej przez FinanseGoc.pl wiadomości email. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu serwisu.