Doradcy finansowi Finanse Goc - regulamin serwisu

  1. Porady finansowe i kredytowe zamieszczone w formie artykułów na stronach serwisu www.FinanseGoc.pl są bezpłatne.
  2. Właściciel serwisu www.FinanseGoc.pl ani jakikolwiek inny podmiot nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Właściciel serwisu nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za komentarze dodawane przez użytkowników internetu.
  3. Wszelkie informacje zawarte na stronach serwisu www.FinanseGoc.pl, w szczególności porady finansowe i kredytowe w formie bezpłatnych artykułów, jak również szata graficzna, objęte są prawem autorskim. Właściciel serwisu nie upoważnia nikogo do kopiowania, przerabiania czy też innego wykorzystywania zamieszczonych w serwisie treści. W przypadku naruszenie jakichkolwiek praw przysługujących właścicielowi serwisu, sprawa zostanie niezwłocznie zgłoszona do prokuratury, a właściciel serwisu będzie dochodzić należnych mu roszczeń na drodze procesu cywilnego.